Maalivahtivalmennus strategia FoPS Juniorit jääkiekko

Tavoite:

Maalivahtivalmennuksen tavoitteena on ohjata, kehittää, opastaa ja motivoida FoPS -junioreiden maalivahteja ja saada mahdollisimman moni maalivahti jatkamaan jääkiekkoharrastusta junioripolun läpi edustuskiekkoiluun saakka.

Pääteemoja:

- Urheilullisuus

- Vastuullisuus

- Itsearviointitaito

- Jatkuva halu kehittyä

Urheilullisuus tarkoittaa urheilijalle sopivia elintapoja. Ravinto, liikunta, lepo ja muu elämä kuten opiskelu, tulee olla tasapainossa, jotta urheilija pystyy toimimaan vaadittavalla tasolla jatkuvasti.

Vastuullisuus tarkoittaa omien tehtäviensä hoitamista tilanteen vaatimalla tavalla.

Itsearviointitaitoa on tärkeä kehittää jatkuvasti. Liiallinen tai liian vähäinen itsekriittisyys saattaa olla kehityksen jarruna.

Jatkuva halu kehittyä on huipulle pääsemisen elinehto. Aina löytyy jotain parannettavaa, mutta täytyy myös osata nauttia saavutuksista.

Keinot:

Maalivahtivalmennusta pyritään järjestämään joukkuekohtaisesti ikäluokissa U12, U14, U15, U17, U19, U22

Maalivahtivalmennukseen tarvitaan lisää valmentajia, mutta toistaiseksi mv valmentajat kiertävät mahdollisuuksien mukaan joukkueissa joukkueen jääharjoituksissa, sekä seuran maalivahtijäillä.

Maalivahtijäät järjestetään kerran viikossa erikseen nuoremmille (U11 - U14) maalivahdeille sekä vanhemmille (U15 – U22 ja edustus) maalivahdeille. Maalivahtivalmentajat suunnittelevat harjoitteet ja pyrkivät huomioimaan kehitystarpeet myös yksilötasolla. Maalivahtijäiden yhteyteen tullaan jatkossa liittämään jään ulkopuolinen oheisharjoite, jonka tarkoituksena on valmistaa maalivahti tulevaan jääharjoitteeseen ja lisätä maalivahdin ymmärrystä siitä, että jäätapahtuma on suoritettava alusta loppuun 100 %:lla teholla.

Maalivahtivalmentajien kehityspalavereja järjestetään aina tarpeen tullen (tämä käytäntö tarkentunee, kunhan saadaan homma kunnolla käyntiin). Kehityspalaverien pääsääntöisinä aiheina on yhteisen linjan tarkastelu, harjoitteiden päivittäminen, maalivahtien kehittyminen ja kehittämiskohteet. Maalivahdeilta tullaan vaatimaan/esittämään ajatus harjoituspäiväkirjan pitämisestä, jolloin saadaan parempi käsitys maalivahdin suorittamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Maalivahtien kehitystä arvioidaan seuraamalla maalivahtien peli- / harjoitussuorituksia ja tarkkailemalla seuraavia asioita:

- Asennonvaihtelut (rento, neutraali, ladattu peliasento)

- Liikkuminen kaikista edellä mainituista peliasennoista

- Sijoittuminen ja pelinluku (sijoittuminen kiekon / uhkan mukaan)

- Havainnointi (pään käännöt, pelinlukeminen)

- Mailapeli, peliin osallistuminen (maalin taakse pysäytykset, pelin jatkaminen)

- Kommunikointi kenttäpelaajien kanssa Perustorjuntojen suorittaminen, jatkumot. (Toiminta ennen laukausta, torjunnan aikana, torjunnan jälkeen). Hyvän asennon säilyttäminen ja jatkumon mahdollistaminen.