Forssan Palloseuran Juniorit ry sääntömääräinen vuosikokous
SeuraJulkaistu: 20.05.2024 11.15

Forssan Palloseuran Juniorit ry sääntömääräinen vuosikokous

Forssan Palloseuran Juniorit ry sääntömääräinen vuosikokous pidetään 12.6.2024 klo 18.00.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Paikka: Toimintakeskus neuvottelutila, Viertokuja 3, 30100, Forssa

Aika: 12.6.2024 klo 18.00

1.Kokouksen avaus.

2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3.Todetaan

-Läsnäolijat

-Äänioikeutetut listan mukaiset jäsenet

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5.Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien

antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6.Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.

7.Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.

8.Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi 2022–2023.

-Toimintasuunnitelma

-Talousarvio

9.Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

-liittymismaksu

-jäsenmaksu

-kannattajajäsenmaksu

10.Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan

puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

11.Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta

johtokuntaan kolme (3) jäsentä erovuorossa olevien tilalle sekä kaksi (2) varajäsentä.

12.Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastajat.

13.Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi puheenjohtaja ja jäsenet seuran jaostoihin, valiokuntiin sekä,

muut tarvittavat toimihenkilöt.

14.Valitaan edustajat edustamaan seuraa piirin ja jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin.

15.Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.

16.Kokouksen päättäminen.

Huom. jäsenien tulee toimittaa käsiteltävät tai ehdotettavat asiat 2 viikkoa ennen vuosikokousta sähköpostiin: anssi.rantanen@fopsjuniorit.fi

Tervetuloa!